602 805 177

  biuro@sport-wesola.pl

Zapisy

Zapisy formularz

  Imię i nazwisko

  Poprzedni klub jeżeli dotyczy

  Data urodzenia

  Nazwa i adres szkoły*

  Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna *

  Wzrost dziecka *

  Numer telefonu opiekuna *

  adres e-mail opiekuna *

  Wybór sekcji *

  Uwagi

  Oświadczam, iż znany mi jest stan zdrowia zgłaszanego dziecka, nie ma ono przeciwwskazań do uprawiania sportu i uczestniczenia we wszelkich zajęciach organizowanych przez Akademia Sportu Wesoła *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych przez Akademia Sportu Wesoła (zdjęcia zawodników, video z treningów itp.) *

  Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem stanowiącym załącznik do Deklaracji Akademii Sportu Wesoła, akceptuję go i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. *

  Deklaracja członkowska/Regulamin