602 805 177

  biuro@sport-wesola.pl

Piłka ręczna podsumowanie pierwszego treningu i spotkania z rodzicami

10 kwietnia 2016

Dziękuje bardzo Państwu za przybycie na pierwsze zajęcią w naszej nowej sekcji.Zajęcia były bardzo fajne pod względem sportowym.Dzieci były bardzo grzeczne,szczególnie byłem pod wrażeniem jak spokojnie czekały podczas naszego spotkania na rozpoczęcie treningu.Widać było to,że  Pan Przemek Rusnarczyk ma autorytet u tych dzieci ( dla dzieci w tym wieku prowadzący powinien być najpierw pedagogiem a potem trenerem), a mali zawodnicy szanują to,że dorośli mają zebranie a oni muszą poczekać.Także wielkie brawa dla rodziców,że macie takie fajne dzieciaki:)

W pierwszym pokazowym treningu dla dzieci z 1 i 2 klasy wzięło udział 19 chłopców.

Na krótkim spotkaniu z rodzicami i  Przemkiem Rusnarczykiem ustaliliśmy :

1.Zajęcia będą miały formułę zajęć ogólnorozwojowych z elementami piłki ręcznej.Będę w tym roku szkolnym odbywały się raz w tygodniu w godzinach 18.30-20.00 w piątki w ZS 94.

2.Do grupy treningowej może być zapisanych maksymalnie 20 osób.Grupa ta ma być podstawą do stworzenia klasy sportowej o profilu piłka ręczna ( od 4 klasy szkoły podstawowej).

3.Zajęcia w klubie są uzupełnieniem szkolenia prowadzonego w ramach SKS czy programu „Od zabawy do sportu” i wraz z tymi aktywnościami maja tworzyć wspólną harmonijną szkoleniową całość.

4.Nabór do grupy szkoleniowej prowadzony jest przez trenera i nie ma formuły otwartej.Zapisy polegają na wypełnieniu deklaracji członkowskiej ( jest w zakładce strefa rodzica),którą oddajemy podczas treningu.

5.Grupa ,która się tworzy ma być grupą biorącą udział w rywalizacji sportowej  ( w aktywnościach stosownych do wieku) na terenie Dzielnicy Wesoła i całej Warszawy-rywalizacja międzyszkolna i międzyklubowa.

Koszty.

Wpisowe jednorazowe-50 PLN

Składka członkowska kwiecień-40 PLN.Pozostałe miesiące 60 PLN/miesiąc.

W przypadku zapisania dziecka do klubu kwietniu całkowita opłata wynosi 90 PLN ( 50 PLN/WPISOWE i 40 PLN

składka członkowska).

Zgodnie z naszymi zasadami osoby,których nie stać na zapłatę za treningi mogą uzyskać obniżenie lub zawieszenie

poboru składki na podstawie decyzji zarządu.W tym celu proszę napisać,krótką informacje wraz z uzasadnieniem na

adres biuro@sport-wesola.pl

Wpłat proszę dokonywać na konto:

Stowarzyszeni Akademia Sportu Wesoła  numer konta 47 1020 1042 0000 8602 0312 8469

W treści przelewu wpisujemy „imię i nazwisko dziecka , rok urodzenia -składka członkowska za miesiąc …”

W razie pytań zapraszam do kontaktu biuro@sport-wesola.pl, 602 210 028

Tomasz Mikołajczuk