602 805 177

  biuro@sport-wesola.pl

Piłka ręczna – grupa młodsza

Harmonogram zajęć grupy młodszej piłki recznej. Klasa 3:

Zajęcia są prowadzone na hali SP 172 ul. Brata Alberta 46, wejście od tyłu szkoły od ul. Krótkiej 1

poniedziałki – godz. 15:30 – 17:00

piątki – godz. 15:30 – 17:00

Składka członkowska 200,- PLN / miesięcznie, reszta informacji ogólnych i dotyczących płatności poniżej

Informacje ogólne:

 • Zajęcia prowadzi Przemek Rusnarczyk (numer telefonu 668 644 822) 
 • Zajęcia są dla uczniów  szkoły podstawowej.
 • Zajęcia w klubie są uzupełnieniem szkolenia prowadzonego w ramach SKS czy programu „Od zabawy do sportu” oraz stworzonej klasy sportowej i wraz z tymi aktywnościami mają tworzyć wspólną harmonijną szkoleniową całość.
 • Grupa ma być grupą biorącą udział w rywalizacji sportowej  (w aktywnościach stosownych do wieku) na terenie Dzielnicy Wesoła i całej Warszawy – rywalizacja międzyszkolna i międzyklubowa.
 • Pobieramy ze strony internetowej deklarację członkowską (znajduje się w zakładce Strefa rodzica) i po wypełnieniu jej oddajemy do trenera.

Koszty. :

 • Wpisowe jednorazowe-50 PLN. Dzieci uczestniczące w treningach piłki nożnej w naszym klubie nie płacą wpisowego w momencie rozpoczęcia treningu piłki ręcznej.
 • Składka członkowska-200 PLN / miesięcznie.
 • Zgodnie z naszymi zasadami osoby, których nie stać na zapłatę za treningi mogą uzyskać obniżenie lub zawieszenie poboru składki na podstawie decyzji zarządu. W tym celu proszę napisać krótką informacje wraz z uzasadnieniem na adres biuro@sport-wesola.pl.
 • Wpłat proszę dokonywać na konto:  Akademia Sportu Wesoła  numer konta 47 1020 1042 0000 8602 0312 8469  w treści przelewu wpisujemy „imię i nazwisko dziecka , rok urodzenia, piłka ręczna – składka członkowska za miesiąc …”.Płacimy do 10 dnia każdego miesiąca.
 • Dla drugiego dziecka z tej samej rodziny w naszym klubie ZNIŻKA składki członkowskiej 20%, dla 3 dziecka 50%
 • Płacimy przez 10 miesięcy w roku. W wakacje generalnie nie ma treningów – lipiec, sierpień jest wolny od pełnych opłat.  Jeśli są robione treningi wakacyjne, ustalamy kwotę opłaty na bieżąco.