602 805 177

  biuro@sport-wesola.pl

Piłka ręczna – grupa najstarsza

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2022/ 2023 . Klasa 7 i 8 

poniedziałki  – godz. 17:00 – 18:30  SP 172 ul. Brata Alberta 46 (wejście na halę od ul.Krótkiej 1) 

wtorki – godz. 19:00 – 20:30  SP 385 ul. Klimatyczna 1 

czwartki – godz. 20:00 – 21:30  SP 385 ul. Klimatyczna 1 

Treningi prowadzi Trener Przemek Rusnarczyk , treningi bramkarskie Tomasz Zwolakiewicz.

.

Informacje ogólne:

 • Zajęcia prowadzi Przemek Rusnarczyk-numer telefonu 668 644 822
 • Zajęcia są dla uczniów  szkoły podstawowej – klasa 7 i 8.
 • Zajęcia w klubie są uzupełnieniem szkolenia prowadzonego w ramach SKS czy programu „Od zabawy do sportu” oraz stworzonej klasy sportowej i wraz z tymi aktywnościami mają tworzyć wspólną harmonijną szkoleniową całość.
 • Grupa ma być grupą biorącą udział w rywalizacji sportowej  (w aktywnościach stosownych do wieku) na terenie Dzielnicy Wesoła i całej Warszawy – rywalizacja międzyszkolna i międzyklubowa.
 • Pobieramy ze strony internetowej deklarację członkowską (znajduje się w zakładce Strefa rodzica) i po wypełnieniu jej oddajemy do trenera.

Koszty. :

 • Wpisowe jednorazowe-50 PLN. Dzieci uczestniczące w treningach piłki nożnej w naszym klubie nie płacą wpisowego w momencie rozpoczęcia treningu piłki ręcznej.
 • Składka członkowska-160 PLN / miesięcznie
 • Zgodnie z naszymi zasadami osoby, których nie stać na zapłatę za treningi mogą uzyskać obniżenie lub zawieszenie poboru składki na podstawie decyzji zarządu.W tym celu proszę napisać krótką informacje wraz z uzasadnieniem na adres biuro@sport-wesola.pl.
 • Wpłat proszę dokonywać na konto: Akademia Sportu Wesoła  numer konta 47 1020 1042 0000 8602 0312 8469  w treści przelewu wpisujemy „imię i nazwisko dziecka , piłka ręczna – składka członkowska za miesiąc …”.Płacimy do 10 dnia każdego miesiąca.
 • Dla drugiego dziecka z tej samej rodziny w naszym klubie ZNIŻKA składki członkowskiej 20%.
 • Płacimy przez 10 miesięcy w roku. W wakacje generalnie nie ma treningów – lipiec, sierpień jest wolny od pełnych opłat. Jeśli są robione treningi wakacyjne, ustalamy kwotę opłaty na bieżąco.