602 805 177

  biuro@sport-wesola.pl

Karta uczestnika obozu

26 czerwca 2016

Na końcu posta znajduje się karta uczestnika obozu.

Wypełnioną i podpisaną kartę przynosimy na zebranie w czwartek 30.06.2016.Do karty proszę załączyć kopie badań sportowych dziecka

Awaryjnie w drodze wyjątku kartę obozową można dostarczyć pocztą elektroniczną biuro@sport-wesola.pl a oryginał przynieść na zbiórkę w dniu wyjazdu.

W karcie w polu 10 jest zapis „.Niezbędne aktualne badania sportowe dziecka lub zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w obozie”

Jeżeli nie mają Państwo badań sportowych ani zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu ( może też być jego adnotacja w treści karty) można takie badania zrobić u lekarza sportowego współpracującego z klubem-Pan Jacek Mikołajuk 601 072 571.

Przypominam,też o zebraniu w  sprawie obozu w SP 173 ,30.06.2016 o godzinie 18.30

Lista rzeczy niezbędnych do zebrania na obóz będzie podana 14 dni przed wyjazdem

AS Wesoła karta uczestnika obozu 2016