602 805 177

  biuro@sport-wesola.pl

Informacja na temat organizatora obozu.Numer konta do wpłat za obóz.

28 czerwca 2016

W roku 2016 została znowelizowana ustawa o usługach turystycznych ( link do tekstu poniżej).

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-sierpnia-1997-r-o-uslugach-turystycznych/rozdzial-1_przepisy-ogolne/?on=16.02.2016

Zgodnie z brzemieniem art.3 pkt 2 i art.3 pkt 5 oraz art.5 pkt.2 organizatorzy turystyki ( w tym także obozów sportowych) powinni być wpisani do Rejestru Organizatorów Turystyki prowadzonych przez Marszałka  Województwa Mazowieckiego.W tym celu wymagane jest złożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę 7500 EURO.Wykupienie takiej gwarancji przez stowarzyszenie Akademia Sportu Wesoła jest nie możliwe gdyż klub nie posiada majątku,które mogłoby być zabezpieczeniem dla banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego w momencie szkody.

W związku z tym taka gwarancja ubezpieczeniowa Signal Iduna została wykupiona przez  firmę Sport Active Wesoła i złożona do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Prosimy o dokonanie zapłaty 2 raty za obóz na konto firmy Sport Active Wesoła Magdalena Mikołajczuk w Raiffeisen Bank Polska S.A. o nr 12175000120000000033684107 z opisem „imię i nazwisko dziecka,rocznik, Mazury 2016-AS WESOŁA”do dnia 05.07.2016

Po zakończeniu obozu wszyscy uczestnicy dostaną fakturę za pobyt dziecka.

W zakresie organizacji obozu,jego miejsca,ceny i kadry nie zachodzą żadne zmiany.

Powyższa sytuacja nie dotyka tylko nas.Inne dobrze zorganizowane kluby,które organizują wypoczynek dla swoich podopiecznych także zadbały o to aby spełnić wymogi ustawy.Ustawa łagodniej podchodzi jak dotąd do klubów działających jako UKS natomiast inne kluby o ile same z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić warunków ustawy organizują wypoczynek poprzez firmy zewnętrzne  http://escolavarsovia.pl/index.php/obozy/mietne-2016-roczniki-99-2000-2004-2008

 

Gwarancja ubezpieczeniowa zostanie przedstawiona rodzicom podczas zebrania w dniu 30.06.2016