602 805 177

  biuro@sport-wesola.pl

Gry zespołowe dziewczyn

GRY ZESPOŁOWE DZIEWCZYN  (piłka ręczna i siatkówka) dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

Zajęcia obecnie nie są realizowane – zainteresowanych prosimy o kontakt…

Zajęcia odbywają się na hali sportowej w SP 172 ul. Brata Alberta 46

Informacje ogólne:

 • Zajęcia mają formułę zajęć ogólnorozwojowych z elementami piłki ręcznej i siatkówki.
 • Zajęcia prowadzi Przemysław Rusnarczyk-numer telefonu 668 644 822
 • Zajęcia są głównie dla dziewczynek (ale mogą i chętni chłopcy) z 4-6 klasy szkoły podstawowej.
 • Do grupy treningowej może być zapisanych maksymalnie 20 osób.
 • Pobieramy ze strony internetowej deklarację członkowska (znajduje się w zakładce Strefa Rodzica) i po wypełnieniu jej oddajemy do trenera.

Koszty. :

 • Wpisowe jednorazowe  50,00 zł
 • Składka członkowska – 65,00 zł / miesięcznie
 • Zgodnie z naszymi zasadami osoby,których nie stać na zapłatę za treningi mogą uzyskać obniżenie lub zawieszenie poboru składki na podstawie decyzji zarządu.W tym celu proszę napisać krótką informacje wraz z uzasadnieniem na adres biuro@sport-wesola.pl.
 • Wpłat proszę dokonywać na konto: Stowarzyszenie Akademia Sportu Wesoła  numer konta 47 1020 1042 0000 8602 0312 8469  w treści przelewu wpisujemy „imię i nazwisko dziecka , „gry zespołowe” składka członkowska za miesiąc …”.Płacimy do 10 dnia każdego miesiąca.
 • Dla drugiego dziecka z tej samej rodziny w naszym klubie ZNIŻKA składki członkowskiej 20%.
 • Płacimy przez 10 miesięcy w roku. W wakacje nie ma treningów – lipiec, sierpień jest wolny od opłat.