602 805 177

  biuro@sport-wesola.pl

Grupa starsza – piłka ręczna

GRUPA  PIŁKI  RĘCZNEJ  dla chłopców klas 5-6 w roku szkolnym 2023/ 2024:

Zajęcia w SP 172 na Brata Alberta 46 w Wesołej-Zielonej (wejście na halę od ul. Krótkiej 1) i w SP 385 Klimatyczna 1 na hali pełnowymiarowej

poniedziałki – godz. 17:00 – 18:30 SP 172 Br.Alberta 46

wtorki – godz. 19:00 – 20:30 SP 385 Klimatyczna 1

czwartki – godz. 20:00 – 21:30 SP 385 Klimatyczna 1

Składka członkowska 200,- PLN / miesięcznie, reszta informacji ogólnych i dotyczących płatności poniżej

Informacje ogólne:

 • Zajęcia prowadzi Przemek Rusnarczyk – numer telefonu 668 644 822.
 • Zajęcia są dla uczniów  szkoły podstawowej.
 • Zajęcia w klubie są uzupełnieniem szkolenia prowadzonego w ramach SKS czy programu „Od zabawy do sportu” oraz stworzonej klasy sportowej i wraz z tymi aktywnościami mają tworzyć wspólną harmonijną szkoleniową całość.
 • Grupa ma być grupą biorącą udział w rywalizacji sportowej  (w aktywnościach stosownych do wieku) na terenie Dzielnicy Wesoła i całej Warszawy – rywalizacja międzyszkolna i międzyklubowa.
 • Pobieramy ze strony internetowej deklarację członkowską (znajduje się w zakładce Strefa rodzica) i po wypełnieniu jej oddajemy do trenera.

Koszty. :

 • Wpisowe jednorazowe-50 PLN. Dzieci uczestniczące w treningach piłki nożnej w naszym klubie nie płacą wpisowego w momencie rozpoczęcia treningu piłki ręcznej.
 • Składka członkowska-200 PLN / miesięcznie.
 • Zgodnie z naszymi zasadami osoby, których nie stać na zapłatę za treningi mogą uzyskać obniżenie lub zawieszenie poboru składki na podstawie decyzji zarządu. W tym celu proszę napisać krótką informacje wraz z uzasadnieniem na adres biuro@sport-wesola.pl.
 • Wpłat proszę dokonywać na konto: Akademia Sportu Wesoła  numer konta 47 1020 1042 0000 8602 0312 8469  w treści przelewu wpisujemy „imię i nazwisko dziecka , rok urodzenia, piłka ręczna – składka członkowska za miesiąc …”.Płacimy do 10 dnia każdego miesiąca.
 • Dla drugiego dziecka z tej samej rodziny w naszym klubie ZNIŻKA składki członkowskiej 20%, dla trzeciego dziecka 50%.
 • Płacimy przez 10 miesięcy w roku. W wakacje generalnie nie ma treningów – lipiec, sierpień jest wolny od pełnych opłat. Jeśli są robione treningi wakacyjne, ustalamy kwotę opłaty na bieżąco.